Train Simulator: De Laage Veenen Route

Img

Per spoor de grens over.

Na lang ontwikkelen en diverse tegenslagen is er dan eindelijk een vergevorderd stuk van ruim 25km tussen Kraaijdam en Bad Eichern gelegd.